Besök: Pocket Shop Götgatan

Har man någonsin vandrat Götgatansbacken upp och ned, har ögonen med största sannolikhet dragits till den färgsprakande lila boklåda som ligger på krönet av Götgatan i korsningen Götgatan/Högbergsgatan. Uppför ett par trappsteg i sten, hittar vi vad som mycket väl…

Läs mer